PEÇA PETITA

Peces específiques per màquines d’etiquetatge, cintes transportadores, màquines polidores (automoció, alumini i fusta), rodes d’arrossegament de paper i maquinària per a l’alimentació.

Recobriments amb gran resistència mecànica amb diferents dureses i qualitats segons la funció de treball amb la possibilitat de diferents gravats (helicoïdals, rombes, horitzontals…).

ESTEM ESPECIALITZATS
PER SECTORS

Alimentació

Automoció i cadenes de muntatge

Construcció de maquinària

Embalatge

Indústria aeronàutica i aeroespacial

Indústria de paper i cartró

Indústria del suro

Indústria farmacèutica

Indústria gràfica

Indústria hidràulica/estanquitat

Indústria mecànica

Indústria naval

Vidre

Indústria química

Indústria siderúrgica

Mitjans de transport

Pintures

Telecomunicacions

Tèxtil